DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: Doskonała nauka

Nazwa zadania: I Konferencja Naukowa pt.: “Dobrostan Zwierząt Hodowlanych w Wymiarze Ogólnopolskim”

Wartość dofinansowania: 290.025,89 zł

Całkowita wartość inwestycji: 425.366,00 zł

Krótki opis projektu:

Celem realizacji zadania jest organizacja Konferencji Naukowej pt.: “Dobrostan Zwierząt Hodowlanych w Wymiarze Ogólnopolskim” składająca się z cyklu 3 konferencji, podczas których autorytety naukowe z najlepszych Uczelni w kraju mają możliwość transferu wiedzy na praktyków branży i studentów.